Językowe Łamigłówki

Książka „Językowe łamigłówki” przeznaczona jest dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym . Jej zadaniem jest poznanie i utrwalenie przez uczniów klas I-III  podstawowych zasad pisowni i gramatyki polskiej. Wierszowane „zapamiętywanki” mają na celu łatwe przyswojenie sobie przez dziecko zasad ortograficznych, a zamieszczone po  nich ćwiczenia i dyktanda w formie krótkich wierszyków służą  ich utrwaleniu .
W książce zamieszczono również krzyżówki i rozsypanki wyrazowe, które uczą, bawiąc.


Pozycja „Językowe łamigłówki” służy nie tylko w nauczaniu języka polskiego. Wiele ćwiczeń odwołuje się do innych dziedzin wiedzy: do plastyki, muzyki, a nawet matematyki.Jest ona także pomocna w nauczaniu dzieci dyslektycznych, gdyż pomaga sprawdzać i utrwalać reguły ortograficzne. Uczy też spostrzegawczości i wyrabia predyspozycje manualne.
Pracując z tą książką zarówno nauczyciele jak i rodzice mogą pomagać dziecku w jego trudniej podróży przez zawiłości naszej ortografii i gramatyki. 

Z A P A M I Ę T Y W A N K A


Król, jaskółka, kłótnia, wróbel,
krótki, równy, góra, próba,
mózg, ogórek, płótno, skóra,
żółw, chór, żółtko oraz córa.
Józef z czółnem pozostały,
lecz ten zbiorek jest niemały -
czy spamiętasz, co jest tu?
Wszystko z niewymiennym Ó !


                            D Y K T A N D O

1. Uzupełnij: ó na r....żowo, a u na ż....łto.
2. Narysuj świat widziany przez r....żowe okulary i kacz....szki wśród jaskr....w.


Mam r....żowe ok....lary,
widzę przez nie świat r....żowy,
świat bajeczny, a nie szary,
piękny, jasny, kolorowy.

R....żowe są r....óże
i chm....ry na g....rze,
r....żowe są m....szki,
a nawet kacz....uszki.

Ejże, ejże co ty pleciesz?
Są kacz....szki ż....łte przecież!
mają kacz....szki ż....łte brzuszki,
ż....łty ogon,ż....łty dziobek,
w ż....łtych jaskrach chodzą sobie.

<< Wstecz
Elzbieta Sniezkowska-Bielak