V Międzynarodowy Festiwal Poezji Poeci bez Granic

W dniach 13- 17 listopada 2008 roku w pięknej Polanicy na Ziemi Kłodzkiej odbyła się  V edycja dorocznej imprezy literackiej, jakim jest Międzynarodowy Festiwal Poezji "Poeci bez Granic" organizowany przez Oddział Dolnośląski Związku literatów Polskich we Wrocławiu, a w szczególności przez Pana Prezesa oddziału Andrzeja Bartyńskiego.


Festiwalowi patronowało Narodowe Centrum Kultury, Burmistrz i  Rada Miasta Polanicy Zdroju. i Współorganizatorami byli prezes spółki"Nasz Dom" w Polanicy Zdroju Pan Zbigniew Puchniak i dyrektor Miejskiego Centrum Kultury w tym mieście Pan Marek Mazurkiewicz.

Podczas "Nocy Poezji" autorzy prezentowali swoje wiersze.  Elżbieta Śnieżkowska - Bielak  przedstawiała tam "Miniatury karkonoskie" i ich przekład "Riesegebirgsminiaturen".

<< Wstecz
Elzbieta Sniezkowska-Bielak