Mówię wyraźnie

 

Od autorki

Szanowny Czytelniku, Nauczycielu, Logopedo!
Książeczka, którą bierzesz teraz do rąk, ma służyć Ci do pracy z dziećmi, do doskonalenia pięknego i poprawnego wymawiania przez nie polskich głosek oraz utrwalania ich pisowni.


Moim zamysłem było napisanie tekstów logopedycznych pomocnych w pracy z małymi dziećmi. W rezultacie powstał zbiór wierszyków o każdej głosce, włącznie z rozróżnieniem zapisu ortografi cznego, np. u – ó, h – ch, ż – rz, a także głosek zmiękczonych, np. pi, bi, li itd.
Myślę, że dzięki temu nauczyciele nauczania początkowego będą mogli wykorzystywać te wierszyki jako pomoc przy wprowadzaniu kolejnych literek, a logopedzi jako narzędzie pomocne w ćwiczeniach wymowy. Wierszyki mają tę zaletę, że w większości są krótkie, rytmiczne, a ich tematyka wiąże się z życiem dziecka, jego wyobraźnią, otwartością na przyrodę oraz naturalną skłonnością do fantazji. Dlatego też wiele tekstów ma charakter minibajeczek.
Jestem przekonana, że książka przyda się Państwu w pracy zarówno z dziećmi, które mają problemy z poprawną artykulacją, jak i tymi, które dopiero poznają polski alfabet.

Elżbieta Śnieżkowska-Bielak

Wydawca: Oficyna Wydawnicza "Impuls", Kraków- 2008

 

 

WIERSZYKI  Z  LITERKĄ  Ą  W  ZAPISIE  ORTOGRAFICZNYM

 KSIĄŻEĘCA  BAJKA

W pewnym starym kraju
książę sobie mieszkał,
a miał książę zamek
w łupince orzeszka.

Jego zamek obrósł
gąszcz dzikiego wina,
 a niżej był wąwóz
jak wąska szczelina.

 BIEG  GĄSEK

Biegły droga gąski,
biegły tak do rzeki,
a choć grunt był grząski, 
 i cel też  daleki
podążały szybko
po brązowej ziemi,
żeby się popluskać
z sąsiadkami swymi.

6.WIERSZYKI Z GŁOSKĄ CZ.

 CZEKOLADOWY SAD

W czekoladowej wiosce
jest sad czekoladowy,
i rosną tam  czereśnie
w sosie ananasowym
 smaczne pączki  na czarnych
czekoladowych drzewach,
a w ich gałęziach czyżyk
czekoladowy śpiewa.
 

 

<< Wstecz
Elzbieta Sniezkowska-Bielak