Pastuszkowie z Fatimy

90 lat temu trójka portugalskich pastuszków: Łucja, Hiacynta i Franciszek zobaczyła na własne oczy Maryję i wysłuchała Jej przesłania. Matka Boża wybrała na swoich pomocników dzieci. Niechaj i współczesne dzieci maj± okazję do poznania pró¶b Maryi o modlitwę różańcow± za grzesznych ludzi. Modlitwa dziecka ma wszak wielk± moc – co podkre¶lał zawsze Jan Paweł II – wielki czciciel Matki Bożej Fatimskiej.
<< Wstecz
Elzbieta Sniezkowska-Bielak