Zajęcia literacko-warsztatowe

Wszystkich dyrektorów przedszkoli, szkół podstawowych i bibliotek zachęcam do skorzystania z całorocznego cyklu spotkań literacko- warsztatowych z dziećmi od 5 do 9 lat. Za punkt wyjścia do tych spotkań posłużą utwory literackie mojego autorstwa ( bajki, opowiadania, wiersze)


Każdy utwór służy za materiał wyjściowy do prowadzenia zajęć edukacyjnych, plastycznych, teatralnych, ruchowych, wokalnych, muzycznych. Na cykl tych zajęć składa się 10 spotkań odpowiadających  tematyką  porze  roku i okolicznościom. Spotkania  odbywają się raz w miesiącu. Czas trwania - jedna godzina.  Szczegóły  można omówić ze mną pod nr. telefonu 691-850-206 lub (75) 78-13-264 albo na e-mailu elzbieta@sniezkowska.pl Koszt spotkania 300 zł. netto. Można skorzystać ze wszystkich spotkań, albo wybrać sobie kilka  tematów. Harmonogram i program zajęć udostępniam zainteresowanym indywidualnie.

<< Wstecz
Elzbieta Sniezkowska-Bielak