Znowu pod Śnieżką rzeźbiarze słów

Warsztaty literackie, które zorganizowało Stowarzyszenie "Jeleniogórski Klub Literacki" zgromadziły u stóp Śnieżki twórców pióra, żeby się spotkać,  posłuchać wykładów zaproszonych gości oraz podzielić się swoimi dokonaniami i  osiągnięciami twórczymi


 

Bogactwo jesiennych Karkonoszy zachwyciło i zainspirowało twórców słowa zrzeszonych w Stowarzyszeniu „Jeleniogórski Klub Literacki”.

Tegoroczny plener literacki (30.09.2011 – 2.10.2011) organizowany w ramach „Spotkań pod Śnieżką” jest kolejnym udanym spotkaniem  jeleniogórskich literatów, a odbył się on dzięki mecenatowi miasta Karpacza.

Warsztaty to niezbędna forma doskonalenia twórczości, to możliwość dzielenia się swoimi dokonaniami z innymi twórcami, to wreszcie  ubogacanie indywidualności twórczej poprzez dyskusję  i wymianę doświadczeń. Jak zwykle przy takiej okazji nie obyło się bez spotkań z ciekawymi postaciami z życia naukowego i literackiego.

Warsztaty plenerowe prowadzili:

Profesor Uniwersytetu Wrocławskiego, dyrektor Instytutu Kulturoznawstwa dr hab.  Stefan Bednarek oraz  wiceprezes Oddziału Dolnośląskiego Związku Literatów Polskich we Wrocławiu  Kazimierz Burnat.

 Uczestników pleneru przyjmowała serdeczna i nadzwyczaj gościnna Danuta Adamczyk , właścicielka pensjonatu „Dom Natury” w Karpaczu. Urokliwość tego miejsca  i ciepły klimat jaki stworzyła Gospodyni, pozwala mieć nadzieję, że w przyszłości będziemy nadal ubogacać się wzajemnie  słowem i dobrem w tym uroczym pensjonacie.

 Podczas spotkań warsztatowych nie zabrakło prezentacji literackich portali internetowych i ważniejszych wydawnictw, omówionych przez Ewę Milińską z Książnicy Karkonoskiej, warsztatów nad konkretnymi tekstami twórców prowadzonych przez profesora Stefana Bednarka i Kazimierza Burnata, a także wykładu o języku poezji ( S. Bednarek) i omówienia prasy literackiej w Polsce oraz konkursów poetyckich(K.Burnat). Nie zabrakło tez  akcentów muzycznych, w postaci koncertu artysty Filharmonii Dolnośląskiej Pana Ryszarda Krupy, jak i muzykujących poetów, których talent i mogliśmy poznać na integracyjnej imprezie przy ognisku i  podczas  spotkań z  poezją i muzyką. Podczas zajęć plenerowych, uczestnicy mogli również zapoznać się z obrazami Pani Joanny Małoszczyk, malarki i poetki z Gryfowa Śląskiego oraz posłuchać piosenek zespołu „Złota Aura” z Karpacza. Szczególnym akcentem plenerowego spotkania była promocja najnowszego tomiku poezji mieszkańca Karpacza Janusza Krzysztoszka „Przebudzenie”. Wszystkie zajęcia  i warsztaty miały charakter otwarty dla niezrzeszonych twórców poezji i mieszkańców miasta.

 

 Bardzo istotnym momentem tego pleneru było walne  zebranie Stowarzyszenia „Jeleniogórski Klub Literacki”, które odbyło się w niedziele przed południem. Na zebraniu tym, po trzyletniej kadencji działania zarządu Stowarzyszenia JKL z funkcji swoich zrezygnowały: dotychczasowa wiceprezes Irena Hryncewicz –Chlebna ( która była na tym stanowisku od ośmiu lat) i sekretarz zarządu Barbara Pawłowicz ( piastująca te funkcję  w latach 2006 - 2011.).  Obu Paniom podziękowania za bardzo owocną działalność złożyła w imieniu wszystkich członków Stowarzyszenia,  jego Prezes Elżbieta Kotlarska.  Członkowie zgromadzeni na walnym zebraniu wybrali nowy zarząd na  nową, trzyletnią kadencję działalności. A oto  jego skład:

 

PREZES: Elżbieta Kotlarska

WICEPREZES: Elżbieta Śnieżkowska- Bielak

SEKRETARZ: Wiesława Siemaszko – Zielińska

SKARBNIK: Anna Gliniecka-Siwińska

CZŁONEK ZARZĄDU: Jerzy Suchocki.

 

 

 Autorka informacji: Elżbieta Śnieżkowska - Bielak

Autorka zdjęć: Anna Gliniecka - Siwińska

 

<< Wstecz
Elzbieta Sniezkowska-Bielak